fotoclub de Trefkuul

Fotoclub de Trefkuul

is een creatieve en gezellige fotoclub, opgericht op 3 februari 1983 en maakt onderdeel uit van het gelijknamige clubhuis te Gaanderen. Ons doel is inspireren, leren van en met elkaar, respect tonen en vooral amuseren..... en dat lukt best goed!

Er wordt groepsgewijs aan zelfgekozen thema’s gewerkt. Dit jaar zijn dat straatbeeld, natuur, zwart-wit, en abstractie/impressionisme. We geven er invulling aan door b.v. gezamenlijk geschikte lokaties te bezoeken op de clubavond volgt per groep een presentatie van het werk en worden o.a. sprekers uitgenodigd, workshops en exposities georganiseerd. Daarnaast zijn er gevarieerde clubactiviteiten.

Fotoclub de Trefkuul is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateur Fotografen. Door mee te doen met deze activiteiten wordt je gestimuleerd jezelf verder in de fotografie te ontwikkelen..

contactformulier

Deze site wordt op dit moment opgebouwd.
Wilt u informatie of gewoon nieuwsgierig wanneer de site klaar is,
klik dan op de button hieronder.