kwartaalfoto

Naast het reguliere programma wordt om de drie maanden door elk lid een kwartaalfoto (formaat van ongeveer 30 bij 40 cm.) op de clubavond meegenomen, daarnaast wordt deze opgestuurd naar de webmaster.
Hierbij is het onderwerp vrij.
De kwartaalfoto’s worden door alle dan aanwezige clubleden beoordeeld en besproken.
Uit de gepresenteerde foto’s wordt dan de mooiste foto gekozen.
Deze wordt dan opgehangen in het wijkcentrum de Trefkuul.

­